اخیر ایران دانلود دانلود فیلم رییس جمهور

اخیر: ایران دانلود دانلود فیلم رییس جمهور ایران انقلاب اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر بنی صدر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کنایه به استعفای پرحاشیه نجفی از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، ب

دبیر مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که انتقادها نسبت به انفعال این مجمع و شورای ۵۱ نفره امید در جریان استعفای شهردار پایتخت را قبول ندارد

کنایه به استعفای پرحاشیه نجفی از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، ب

بزرگان اصلاحات، عارف را به بهشت خواهند فرستاد /کنایه به استعفای پرحاشیه نجفی از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

دبیر مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که انتقادها نسبت به انفعال این مجمع و شورای ۵۱ نفره امید در جریان استعفای شهردار پایتخت را قبول ندارد و مقصر مهم در این ماجرا را شخص نجفی دانست.

کنایه به استعفای پرحاشیه نجفی از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ، ب

محسن علیجانی زمانی در تصویر العمل به انتقادها نسبت به انفعال نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران درمورد استعفای نجفی نیز گفت: در بحث استعفا معتقدیم این شخص شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بود که باید پرسشها خود را در شورای امید یا شورای راهبردی مطرح می کرد ولی آقای نجفی نه تنها پرسشها خود را با مجمع نمایندگان درمیان نگذاشت، بلکه حتی جهت استعفا با اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم مشورت نکرد.

وی در پاسخ به علت این واکنش‌ها ازسوی شهردار مستعفی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: این تشخیص آقای نجفی بود؛ اگر پیش از استعفا با شورای شهر مشورت می کرد و علت مهم را با اعضای شورای شهر درمیان می گذاشت، قطعاً اعضای شورا می توانستند موثرتر باشند. هنگامی که نجفی بدون مشورت با شورای شهر استعفا داد، دیگر نمی توانست به خواست شورای شهر استعفای خود را بعد بگیرد و بماند.

دبیر مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که انتقادها نسبت به انفعال این مجمع و شورای ۵۱ نفره امید در جریان استعفای شهردار پایتخت را قبول ندارد

دبیر مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین تاکید کرد: آقای نجفی همچنین می توانست با اعضا و رییس مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز مشورت کند. نجفی می توانست با عارف مشورت کند ولی چنین نکرد و علتش را باید از خود او بپرسید. اعتقاد دارم مقصر خود نجفی بود؛ آقای نجفی باید شورای شهر و مجمع نمایندگان را به کمک می گرفت ولی چنین نکرد.

دبیر مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نظر شورای ۵۱ نفره امید می تواند در تصمیم گیری عارف موثر باشد، گفت: البته این شورا به لحاظ جایگاه حقوقی حائز اهمیت است و طبیعتاً اگر همه شورای ۵۱ نفره چنین درخواستی را از عارف داشته باشند و همزمان بزرگان جریان اصلاحات نیز به این نتیجه برسند که حضور عارف در شهرداری مناسب هست، بعید می دانم آقای عارف نپذیرد ولی همان طور که گفتم شخصاً موافق این تصمیم نیستم.به طور مشخص هم با حضور عارف در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و مهم تر از آن، با این که شهرداری پایتخت تبدیل به سکوی ریاست جمهوری شود، مخالف هستم. درخواست ما این است که دوستان در شورای شهر، شهردار گزینش کنند، نه رییس جمهور!

ایلنا

واژه های کلیدی: ایران | استعفا | شهردار | شهرداری | شورای شهر | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog