اخیر ایران دانلود دانلود فیلم رییس جمهور

اخیر: ایران دانلود دانلود فیلم رییس جمهور ایران انقلاب اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر بنی صدر

فیلم + روز عزل مدیر جمهور فراری

ابوالحسن بنی صدر با حضور در نوفل لوشاتو و بیان نطق های آتشین در ابتدای انقلاب توانست جایگاهی جهت خویش دست و پا نماید، ولی کبر و غرورش و ائتلاف با منافقی..

ادامه مطلب